دستگاههای کاتر و برش - دایکات - خط تا - لبه زن - پرفراژ - پانچ ,

جستجو در فروشگاه
کاتر دیسکی و رول لارج فرمت
C-180
کاتر دیسکی و رول لارج فرمتC-180 - موجودی: 2 3,900,000 تومان 3,900,000 تومان موجود
دستگاه کاتر A4
C-A4
دستگاه کاتر A4C-A4 - موجودی: 3 300,000 تومان 300,000 تومان موجود
دستگاه کاتر A3
C-A3
دستگاه کاتر A3C-A3 - موجودی: 2 400,000 تومان 400,000 تومان موجود
دستگاه پرفراژ 5 کاره
C-R66
دستگاه پرفراژ 5 کارهC-R66 - موجودی: 3 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان موجود
دستگاه خط تا
C-s45
دستگاه خط تاC-s45 - موجودی: 1 1,380,000 تومان 900,000 تومان موجود
دستگاه گوشه زن و لبه گرد کن 6 کاره
C-100
دستگاه گوشه زن و لبه گرد کن 6 کارهC-100 - موجودی: 2 1,300,000 تومان 1,300,000 تومان موجود
دستگاه گوشه زن و لبه گردکن
C-10
دستگاه گوشه زن و لبه گردکنC-10 - موجودی: 2 450,000 تومان 450,000 تومان موجود
شرکت سازنده