دستگاه پرس 60 در 80 سیستماتوماتیک و پنوماتیک ,

طراحی توسط فروشگاه ساز یوتاب