فنرزن و سیمی کن برقی آلمانی ,

طراحی توسط فروشگاه ساز یوتاب