دستگاههای بسته بندی ,

جستجو در فروشگاه
دستگاه شرینک پک رومیزی
K773
دستگاه شرینک پک رومیزیK773 - موجودی: 0 2,900,000 تومان موجود
دستگاه دوخت حرارتی و بسته بندی پدالی
K823
دستگاه دوخت حرارتی و بسته بندی پدالیK823 - موجودی: 0 2,900,000 تومان موجود
دستگاه دوخت حرارتی و بسته بندی 40سانتی
K828
دستگاه دوخت حرارتی و بسته بندی 40سانتیK828 - موجودی: 0 380,000 تومان موجود
دستگاه تسمه کش دستی نامحدود - آلمانی
P-20
دستگاه تسمه کش دستی نامحدود - آلمانیP-20 - موجودی: 2 1,300,000 تومان موجود
شرینک پک کابینی ساده
SH-P02
شرینک پک کابینی سادهSH-P02 - موجودی: 0 8,500,000 تومان 8,500,000 تومان موجود
شرینک پک کابینی اتومات
SH-p03
شرینک پک کابینی اتوماتSH-p03 - موجودی: 0 12,300,000 تومان موجود
شرینک پک تونلی
SH-P06
شرینک پک تونلیSH-P06 - موجودی: 0 29,500,000 تومان موجود
شرینک پک تونلی تمام اتوماتیک
SH-P061
شرینک پک تونلی تمام اتوماتیکSH-P061 - موجودی: 0 25,000,000 تومان موجود